pondělí 1. června 2015

Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily (účinkují Igor Dostálek, Adriana Růžičková) CD CoverŽivot svaté Terezie z Avily, jak o něm pojednává tato kniha, má barvitost a živost rytířského románu. A přece není v tomto díle nic, co by neodpovídalo přísné historické pravdě, nepřičítá se zde svaté Terezii ani slovo, které by byla skutečně nepronesla.

Pružné, živé a příjemné vyprávění doložené na každé stránce nejspolehlivějšími historickými daty – to vše dodává tomuto životopisu neobyčejnou hodnotu.

Napsat mimořádný životopis jedné z největších mystiček všech dob nebylo jednoduché. Marcelle Auclairová se toho zhostila nade všechna očekávání.

Kniha líčí strhující dobrodružství ženy, která ovlivnila nejen Španělsko své doby, ale také celou církev a postavení ženy v ní. „Boží tulačkou” nazval velkou reformátorku Jan Pavel II. , přičemž tento titul v sobě nese mnoho obdivu a uznání.

Životopis Terezie z Avily od Marcelle Auclairové, který byl už přeložen do několika jazyků a došel svrchovaného uznání předních osobností světové literatury. Čím se liší tato kniha od vlastního životopisu svaté Terezie, který vyšel již r. 1991 v Nakladatelství tiskárny Vimperk? Autorka nám předvádí obraz Španělska ze 16. století, z doby velkých zámořských výbojů, a především situaci za 100 let po objevení Ameriky, které mělo tak mocný dopad na celý hospodářský, kulturní a náboženský život země dobyvatelů. Na základě spolehlivých historických pramenů (kniha je vybavena množstvím poznámek a odkazů) líčí spisovatelka vnitřní vývoj krásné a duchaplné dívky, která "popletla hlavu každému, kdo se k ní přiblížil", v mimořádnou ženu, velkou reformátorku, jež dokázala za okolností, naprosto nepříznivých veřejnému uplatnění ženského živlu, ovlivnit celou španělskou společnost a získat si autoritu jak v kruzích církevních, tak světských. Byla to především autorita světice, která čerpala z hlubokého sjednocení s Kristem, každý svůj krok usměrňovala podle jeho vedení a na jeho nejmenší pokyn vynakládala do krajnosti své chatrné síly pro uskutečňování díla reformy svého řádu a zakládání klášterů. Kniha Marcelle Auclairové se čte jako napínavý román, a přitom jsou do ní mistrně zabudovány všechny spisy španělské mystičky, včetně její bohaté korespondence. Máme před očima rámec a okolnosti, v jakých vznikaly. Jsme dojati, když vidíme, jak píše do pozdní noci na kamenném podstavci, vsedě na zemi, ve svitu čadící lampičky, díla, které přetrvala věky! (Jaké trvání budou mít naše literární výtvory produkované na počítačích při zářivkách a při všemožné moderní technice?) Neméně nás dojímá, když čteme, jak i po těžce vybojovaném vítězství - rozdělení bosých a umírněných karmelitánů na dvě samostatné provincie - musí Matka čelit na konci svého života často i nepochopení od těch, které sama vychovala, i ústupkům od ideálu. Jak hluboce ji muselo zasáhnout, když jí např. ve valladolidském klášteře řekla převorka při loučení: "Jděte! A už se sem nevracejte!" Nebo když ji po vyčerpávající cestě v Medině del Campo převorka ani nepozvala k jídlu do refektáře. Snad byly takové chvíle vyvrcholením její trnité cesty, daní, kterou platilo její mateřské srdce za úspěch jejího životního díla! Kromě "Matky zakladatelky" jsou v této knize znamenitě vylíčeny a charakterizovány i jiné postavy, nerozlučně spjaté s jejím životem a dílem: svatý Jan od Kříže, Jeroným Gracián od Matky Boží aj. Obzvláště zajímavý je vztah mezi Mystickým učitelem a Terezií, který by zasloužil zvláštní pojednání. Z pohledu psychologického krásná ukázka nejušlechtilejší sublimace lidských citů! Knaiha se vyznačuje poutavým, barvitým slohem, který si nijak nezadá s živým a svérázným slohem samotné učitelky církve. Tedy dílo nanejvýš vhodné pro poučení i pro příjemné osvěžení.

Tracklist:

Životopis Terezie z Avily - 1. část 26:39
Životopis Terezie z Avily - 2. část 24:05
Životopis Terezie z Avily - 3. část 26:00
Životopis Terezie z Avily - 4. část 23:50
Životopis Terezie z Avily - 5. část 24:20
Životopis Terezie z Avily - 6. část 25:10
Životopis Terezie z Avily - 7. část 23:58
Životopis Terezie z Avily - 8. část 20:33
Životopis Terezie z Avily - 9. část 19:28
Životopis Terezie z Avily - 10. část 24:02
Životopis Terezie z Avily - 11. část 25:53
Životopis Terezie z Avily - 12. část 25:58
Životopis Terezie z Avily - 13. část 26:14
Životopis Terezie z Avily - 14. část 16:46
Životopis Terezie z Avily - 15. část 21:42
Životopis Terezie z Avily - 16. část 20:05
Životopis Terezie z Avily - 17. část 21:41
Životopis Terezie z Avily - 18. část 24:43
Životopis Terezie z Avily - 19. část 20:05
Životopis Terezie z Avily - 20. část 22:43
Životopis Terezie z Avily - 21. část 21:57
Životopis Terezie z Avily - 22. část 17:07
Životopis Terezie z Avily - 23. část 17:41
Životopis Terezie z Avily - 24. část 20:27
Životopis Terezie z Avily - 25. část 20:00
Životopis Terezie z Avily - 26. část 26:26
Životopis Terezie z Avily - 27. část 19:06
Životopis Terezie z Avily - 28. část 20:04
Životopis Terezie z Avily - 29. část 26:30
Životopis Terezie z Avily - 30. část 26:21
Životopis Terezie z Avily - 31. část 21:59
Životopis Terezie z Avily - 32. část 25:58
Životopis Terezie z Avily - 33. část 26:04
Životopis Terezie z Avily - 34. část 24:31
Životopis Terezie z Avily - 35. část 24:50
Životopis Terezie z Avily - 36. část 21:07
Životopis Terezie z Avily - 37. část 24:56
Životopis Terezie z Avily - 38. část 24:50
Životopis Terezie z Avily - 39. část 24:26
Životopis Terezie z Avily - 40. část 25:41
Životopis Terezie z Avily - 41. část 25:08
Životopis Terezie z Avily - 42. část 26:25
Životopis Terezie z Avily - 43. část 21:35
Životopis Terezie z Avily - 44. část 22:56
Životopis Terezie z Avily - 45. část 21:05
Životopis Terezie z Avily - 46. část 24:47
Životopis Terezie z Avily - 47. část 25:09
Životopis Terezie z Avily - 48. část 25:43
Životopis Terezie z Avily - 49. část 23:48
Životopis Terezie z Avily - 50. část 19:56
Životopis Terezie z Avily - 51. část 19:32
Životopis Terezie z Avily - 52. část 21:53
Životopis Terezie z Avily - 53. část 22:16
Životopis Terezie z Avily - předposlední část - 54. část 25:12
Životopis Terezie z Avily - závěrečná část - 55. část 22:49

Autor: Marcelle Auclairová
Interpret: Igor Dostálek, Adriana Růžičková
Cyklus: Čtení na pokračování
Název pořadu: Životopis Terezie z Avily
Radio Proglas, premiéra v roce 2001

VELKÝ COVER:

Žádné komentáře:

Okomentovat