pondělí 1. června 2015

Jiří Tomek: Bohové a faraoni: Starověké egyptské mýty a legendy (účinkuje Jiří Klem) CD CoverEgyptské mýty se nám dnes zdají leckdy bizarní, ale přinášejí nám mnoho informací o dávné egyptské kultuře, o egyptském náboženství i o imaginaci jejich tvůrců. Písaři, kněží a vypravěči příběhů šířili mýty, aby předvedli ucelený náhled na svět v době faraonů, aby poskytli údaje k návazné existenci v posmrtném životě a aby naznačili základní představu o počátcích kosmu a o jeho uspořádání.
 
Svět starověkých egyptských legend a mýtů je strhující, fascinující a vždy nesmírně vážný. Egyptské mýty byly zaznamenány a přetrvaly proto, že v nich starověká společnost spatřovala prvek nezbytný k vytvoření náhledu na svět. A tak pověsti a mýty starověkého Egypta obohacují dodnes svou myšlenkovou náplní a obrazností i náš dnešní moderní svět.

Díky početným nástěnným malbám z egyptských hrobek a chrámů doprovázeným hieroglyfickými nápisy, díky dochovaným papyrům s rituálními a liturgickými texty si dnes můžeme vytvořit poměrně barvitou představu o neobyčejně bohatém a rozsáhlém světě egyptských božstev a legend, ale i o historii jednotlivých období. Egyptské mýty se nám dnes zdají leckdy bizarní, ale přinášejí nám mnoho informací o dávné egyptské kultuře, o egyptském náboženství i o imaginaci jejich tvůrců. Písaři, kněží a vypravěči příběhů šířili mýty, aby předvedli ucelený náhled na svět v době faraonů, aby poskytli údaje k návazné existenci v posmrtném životě a aby naznačili základní představu o počátcích kosmu a o jeho uspořádání. Do mýtů, které se týkají počátků kosmu, nástupnictví na trůn a vize regenerativní pouti, již během noci vykonává slunce, se promítají myšlenky, tužby i obavy starověkých Egypťanů, pokud jde o postavení člověka a strázně, jež jest mu prožívat v průběhu života. Zkoumání přírodních jevů a střetávání se světem mystiky bylo pro staré Egypťany nesmírně důležité, i když ne vždy nalezlo srozumitelné vysvětlení a výsledek byl někdy i rozporuplný a neuchopitelný. Svět starověkých egyptských legend a mýtů je ovšem strhující, fascinující a vždy nesmírně vážný. Egyptské náboženství se těšilo úctě všech, kdo o něm podávali nějaké zprávy: řecký dějepisec z 5. stol. Hérodotos, který o egyptském náboženství píše, je vždy uctivě zdrženlivý, když se zmiňuje o posvátných rituálech: "Rozprávěl jsem s kněžími Héfaistovými v Memfidě. Šel jsem do Théb a Héliopole s úmyslem zjistit, zda se informace, jichž jsem nabyl v Memfidě, potvrdí, jelikož obyvatelé Héliopole jsou považováni za nejmoudřejší z Egypťanů. Co se týče jejich výkladu "posvátna", nedychtím po tom, abych ono vědění plně prozradil, snad jen s výjimkou názvů jistých rituálů, které, jak mám za to, jsou už mezi lidmi ,běžně rozšířeny'."

Egyptské mýty byly zaznamenány a přetrvaly proto, že v nich starověká společnost spatřovala prvek nezbytný k vytvoření náhledu na svět. A tak pověsti a mýty starověkého Egypta obohacují dodnes svou myšlenkovou náplní a obrazností i náš dnešní moderní svět.

Tracklist:

Bohové a faraoni (část 1.) 13:26
Bohové a faraoni (část 2.) 12:29
Bohové a faraoni (část 3.) 12:26
Bohové a faraoni (část 4.) 11:46
Bohové a faraoni (část 5.) 12:16
Bohové a faraoni (část 6.) 13:01
Bohové a faraoni (část 7.) 13:01
Bohové a faraoni (část 8.) 12:25
Bohové a faraoni (část 9.) 12:44
Bohové a faraoni (část 10.) 11:52
Bohové a faraoni (část 11.) 12:21
Bohové a faraoni (část 12.) 11:54
Bohové a faraoni (část 13.) 12:18
Bohové a faraoni (část 14.) 13:10
 
Jiří Tomek. Starověké egyptské mýty a legendy. Rozhlasová úprava a režie Tomáš Vondrovic.

Účinkuje Jiří Klem.

Natočeno 2009 (14 x 15min.). Premiéra (?) 1. dílu 30. 8. 2009 v cyklu Stránky na dobrou noc.

Žádné komentáře:

Okomentovat