úterý 23. června 2015

Neznámý autor: Putování za Svatým Grálem (1 CD MP3) (účinkuje Jan Hartl) CD Cover

 
Četba na pokračování Putování za Svatým Grálem vznikla ze čtvrté části rozsáhlého cyklu středověkých prozaických románů, vzniklých v letech 1215–1235. Knihu vydalo v roce 2006 v překladu Jiřího Pelána nakladatelství Triáda.

Cyklus Svatého Grálu se dochoval v řadě rozdílných rukopisných verzí. Existujících devět úplných rukopisů lze seskupit do pěti základních okruhů: 1) Příběh Sv. Grálu, v němž se vypráví, jak byl Grál přenesen z Orientu na hrad Králů Rybářů; 2) Příběh Merlinův, který začíná narozením Merlinovým, vypráví o Artušově intronizaci a končí narozením Lancelotovým; 3) Lancelot z Jezera, nejrozsáhlejší část, která končí početím Galáda, syna Lancelota a dcery krále Pelese; 4) Putování za Svatým Grálem, které končí smrtí Galádovou a zmizením Grálu; 5) Smrt krále Artuše, v níž artušovská říše podléhá zkáze.

Rukopis Putování za Svatým Grálem vznikl někdy v letech 1225–1230. Literární historikové vyslovili domněnku, že autorem vyprávění byl patrně někdo, kdo měl blízko k cisterciáckému řádu a kdo v psychologicky jemně popsaném putování Galádově zachytil obraz asketického a mystického ideálu.

Příběh je mimořádným dílem nejen v kontextu celého pětidílného cyklu, ale i v kontextu celého francouzského písemnictví 13. století. Dokonale zvládnutý mýtus hledání Grálu se stává velkolepou metaforou cesty k osobnímu zdokonalení a k nadosobnímu řádu. V mistrovsky stavěném vyprávění se prolínají a prostupují reminiscence novozákonní s mýtickými prvky (nebezpečný stolec, zkouška s mečem) a je patrné, že autor dokonale ovládal látku biblickou i příběhy artušovských legend. Linearita vyprávění o putování postav je neustále prostupována rozhovory s poustevníky, kteří postavám příběhu osvětlují význam jejich dobrodružství a zasazují je do rámce historického či eschatologického.

Pohyb v Putování za Svatým Grálem je více cyklický než lineární: Svatý Grál se vrací na své původní místo do města Sarrazu, který představuje nebeský Jeruzalém, a Galád se vrací do země svých předků Davida a Josefa Arimathejského. Jedině Bohort vykoná tradiční, byť rovněž cyklickou cestu: vrací se na dvůr krále Artuše, aby zde vyprávěl o dobrodružstvích Svatého Grálu.

Básník Yves Bonnefoy, spoluautor překladu textu do moderní francouzštiny, píše, že celou hloubku skrytou v mýtickém příběhu možná nikdy nepochopíme: „Je možné, že smysl oněch vyprávění, který nám uniká, nebyl třeba ničím jiným než přeludem, křížením vlivů dávných keltských příběhů, dvorské erotiky a křesťanských prvků.“

Tracklist:

1. Nejlepší rytíř – 27:59
2. Příběh štítu a hlasu – 26:11
3. Hrad panen – 26:50
4. Lancelotovo vyznání – 27:51
5. Příběh krále Mordreda – 27:01
6. Perseval a škůdce – 26:36
7. Příběh lva a hada – 27:05
8. Zázrak s poustevníkem – 26:29
9. Podivuhodný turnaj – 26:47
10. Bohort, paní a panna – 25:58
11. Úklady o duši – 26:09
12. Příběh meče – 25:26
13. Panna a obyčej – 26:02
14. Otec a syn – 26:25
15. Zázraky Svatého Grálu – 27:41

Četba na pokračování z anonymního středověkého románu. Překlad Jiří Pelán. Připravila Barbora Bukovinská. Režie Ivan Chrz.

Účinkuje Jan Hartl.

Natočeno 2006. Premiéra prvního dílu 12. 4. 2006 (Vltava, 18:30 – 19:01 h.; 30min.). Repríza 1. dílu 23. 12. 2014 (ČRo 3 Vltava, 18:30 h.).

Vydal Radioservis 16. 6. 2015 (1 CD MP3).

VELKÝ COVR:

Žádné komentáře:

Okomentovat