sobota 13. června 2015

Jean de Joinville: Paměti křižákovy (účinkuje René Přibyl) CD CoverVynikající dílo francouzského písemnictví z rozhraní 13. a 14. století. V pamětech účastníka křížových výprav jsou zachyceny pestré a vzrušující děje válečných tažení v dalekých zemích, věrně vystižena tvář doby i její rytířský ideál, jehož ztělesněním byl pisateli francouzský král Ludvík IX., zv. Svatý, vůdce výpravy.

Uměl číst a psát, mluvil latinsky, orientoval se v teologii. Joinville se jako mladý rytíř účastnil po boku krále Ludvíka IX. křížové výpravy proti Egyptu a do Svaté země. Na přání královské rodiny pak ve stáří nadiktoval své vzpomínky. Vznikl tak první velký monument francouzské národní prózy.
Prosté, střízlivé vyprávění plné drobných příhod skládá pozoruhodnou mozaiku dobových událostí let 1248-1254.

Jean De Joinville senešál (zástupce místodržícího hraběte) provincie Champagne, se v letech 1248-54 účastnil šesté křížové výpravy proti Egyptu a do Svaté země. Tato výprava měla v čele francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. Na pokyn královské rodiny také roku 1309 Joinville své vzpomínky nadiktoval. Jejich cílem není jen zachytit události křížové výpravy, ale především zachytit Ludvíka jako typického představitele ryzího rytířství své doby - člověka moudrého, statečného a zbožného, ideálního představitele feudální třídy.

Výprava byla vyhlášena, protože roku 1244 padl Jeruzalém zpět do rukou „nevěřících“, kteří tentokrát přišli z Egypta. Francie, ochránce víry stojící v čele „Latinů“, vytáhla proti egyptskému sultánu Salíhovi. Cílem tažení byla Damietta, kterou se podařilo dobýt. Potom se začal projevovat vliv prostředí (záplavy Nilu, nemoci) a také přesila nepřítele, kterému se nakonec křižáci vzdali a museli se vykoupit. Král Ludvík svoji svobodu získal ale až tehdy, když vrátil Damiettu. Při sedmé křížové výpravě (1270-71) pak Ludvík umírá v Tunisu na mor.

Joinvillovy vzpomínky zachycují téměř vše - cestu po moři i přes poušť, boje s muslimy, různá jednání o spojenectví nebo vyjednávání o propuštění, finanční starosti, běžný život v táboře, rodinný život krále a přináší neotřelý pohled na život šlechtice na válečné výpravě bez zbytečných oslavných ód. Zajímavě působí jeho suchý výčet padlých spolubojovníků, přátel a poddaných.

Tracklist:

1. přípravy na křížové tažení a plavba do Egypta
2. osudy křižácké výpravy po vylodění v Egyptě a dobytí města Damietty
3. pokračující boje se Saracény a velká bitva u města Mansurahu
4. vyprávění o další velké bitvě křižáckého vojska na první masopustní pátek v únoru roku 1250
5. vyprávění o zkáze křižáckého vojska a zajetí krále Ludvíka IX.
6. o dalších osudech křižáků v zajetí a o jednání o výkupném
7. osudy křižáckého vojska po vykoupení ze zajetí a jeho pobyt v městě Akru
8. vyprávění o pobytu křižáků v Caesareji a dalších bojích se Saracény
9. vyprávění o bojích se Saracény u Akru a opevňování města Sidónu
10. konec křížového tažení a návrat vojska domů roku 1254

Desetidílná četba na pokračování.

Vzpomínky Jeana de Joinville, který se jako mladý rytíř účastnil po boku krále Ludvíka IX. sedmé křížové výpravy proti Egyptu a do Svaté země.

Připravil Dominik Mačas. Překlad Václav Černý. Účinkuje René Přibyl. Režie Miroslav Buriánek.
Připravila Plzeň v roce 2008. Premiéra prvního dílu 19. 2. 2009 (30 min.). 

VELKÝ COVER:

Žádné komentáře:

Okomentovat