pondělí 9. března 2015

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti (5 CD) (účinkují Taťjana Medvecká, František Němec, Petr Pelzer) CD CoverV kompletu pěti CD vychází téměř úplná kniha Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti, která patří už řadu let k nejoblíbenějším pramenům přibližujícím široké veřejnosti a zejména mladé generaci antickou mytologii. O významu znalostí z tohoto oboru pro pochopení vývoje evropského a tedy i českého umění není sporu a právě proto je Petiškova kniha zařazena mezi tzv. doporučenou četbu na středních školách. Řecké báje nejsou ovšem jen zdrojem poučení, nabízejí také napínavé až strhující příběhy, které umocňuje dokonalá interpretace předních členů činohry ND Taťjany Medvecké, Františka Němce a Petra Pelzera. Komplet je doplněn slovníkem antických jmen a výrazů, jehož tvůrcem je režisér nahrávky a znalec antiky Tomáš Vondrovic.

V roce 2009 vyšlo:

Třídílné album nabízí téměř celou řeckou mytologii (kromě Illiady a Odyssey) tak, jak ji známe z převyprávění Eduarda Petišky (Staré řecké báje a pověsti) určeného především mladým čtenářům. Kniha vyšla už v mnoha vydáních, což inspirovalo Supraphon k vytvoření její zvukové podoby. Interpretace byla svěřena předním osobnostem činohry ND, hudbu složil a nahrál Jiří Pazour a režie se ujal milovník a znalec mytologie režisér Tomáš Vondrovic, autor scénáře a doprovodného Slovníku antických jmen a výrazů.
 
Obsah titulu (2009): CD 1.: Prolog, Prometheus, Potopa, Faethon, Orfeus, Midas, Založení Théb.

CD 2.: Prolog, Tantalos, Pelops, O zlatém rounu, Iásón a Médea, Epilog.

CD 3.: Hérakles: Řecké nebe, Héraklovo mládí, Théby, Nemejský lev, Hydra lernská, Augiášův chlév a další z dvanácti prací, Zlatá jablka Hesperidek, Poslední úkol – Kerberos, Héraklova cesta do podsvětí, Krev Kentaura Nessa a Héraklova nesmrtelnost.

Eduard Petiška. Scénář a režie Tomáš Vondrovic. Hudba Jiří Pazour. Na syntezátor hraje Jiří Pazour.

Vyprávějí František Němec, Tatjana Medvecká a Petr Pelzer.

Nahráno ve studiu Supraphonu v Praze-Radlicích v červnu 2001. Nakladatel: Supraphon, 2001 (1 CD, 73:32 min.). Rozšířená reedice 20. 2. 2009 (3 CD, Su 5913-2).
 
Obsah titulu (2001): Faethon -Midas – Orfeus – Potopa [Petiška] – Prolog – Prometheus – Založení Théb.
 
Legendární Illiadou (Trojská válka) a Odysseou (Odysseovy cesty), bájemi známými jako starořecké eposy připisované slepému pěvci Homérovi, v převyprávění spisovatele Eduarda Petišky uzavírá Supraphon (po třech předcházejících CD) zvukovou podobu jeho knížky pro mládež Staré řecké báje a pověsti. Interpretace předních herců činohry Národního divadla, umocněná téměř filmovou hudbou Jiřího Procházky povyšuje toto dvojcédé na jeden z nejlepších titulů současné audioprodukce v oblasti mluveného slova a přináší posluchači sváteční setkání s řeckou mytologií, která poznamenala počátky evropské vzdělanosti. Titul je doplněn slovníčkem antických jmen vyskytujících se v obou eposech!

Obsah: CD 1 – I.Řecké báje a pověsti – Trojská válka – 1.Paris a Helena 00:10:46 – 2.Obléhání Tróje a Patroklova smrt 00:11:41 – 3.Achileus, Hektor a Aiás 00:04:43 – 4.Trojský kůň 00:06:12 – II.Řecké báje a pověsti – Odysseus - 5.Odyssesus a Kyklop Polyfémos 00:17:51 – 6.Aiolos, Laistrygoni a Kirké 00:14:12 – 7.Stíny mrtvých 00:08:53 – 8.Sirény, Skylla a Charybda – 1. část 00:03:04

CD 2 II.Řecké báje a pověsti – Odysseus – 1.Sirény, Skylla a Charybda – 2. část 00:04:30 – 2.Fajákové 00:19:40 – 3.Odysseus na Ithace 00:11:05 – 4.Odysseus a Telemachos 00:08:23 – 5.Ženichové 00:07:53 – 6.Penelopa 00:05:54 – 7.Odysseův luk a sekery 00:10:31 – 8.Mír na Ithace 00:08:27

Legendární Ilias a Odyssea. Homér. Další tvůrci nezjištěni.

Účinkují Taťjana Medvecká, František Němec a Petr Pelzer.

Natočeno 2010. Vydal Supraphon v roce 2010 (2 CD).

Souborně vychází 30. září 2011

Žádné komentáře:

Okomentovat