úterý 10. března 2015

Karel Josef Beneš: Uloupený život (účinkují Vanda Hybnerová, Jiří Schwarz, Jaroslava Obermaierová, Rudolf Pellar, Jan Maršálek, Jitka Škápíková, Jiří Holý, Marta Kučírková, Karolína Škápíková, Jiří Zahajský, Martina Delišová, Oscar Gottlieb, Marek Epstein, Zdeněk Hruška, Bořivoj Navrátil, Alois Švehlík, Oscar Gottlieb, Marie Spurná) CD Cover


Seriál o osudu ženy, která se stane dvojnicí vlastní sestry.

Román Karla Josefa Beneše, který autora proslavil nejen u nás, ale i za hranicemi – jak překlady, tak anglickou filmovou verzi. Dramatický příběh sester – dvojčat , navlas si podobných – se odehrává v předvečer 1. světové války v Praze, ve Vídni a ve francouzských přímořských lázních, kde také dochází k vlastní zápletce. Při vyjížďce na plachetnici je jedna ze sester náhlým větrem sražena do rozbouřených vln a druhá, která spěchá na pomoc, ji již nedokáže zachytit; jako poslední pozdrav jí zůstane v dlani snubní prsten, zároveň jediné svědectví, kdo je Sylva a kdo Martina. Martina vždy záviděla své sestře její život, který pokládala za šťastnější, a teď se jí tedy otevírá jedinečná příležitost tento život prožít.

Karel Josef Beneš (21.02.1896 - 27.03.1969)

Autor psychologických, společenských a historických románů, scenárista, esejista. Pocházel z lékařské rodiny.

Po absolvování klasického gymnázia v Praze byl odveden na frontu, po těžkém zranění jako invalida propuštěn z armády. Studoval na několika fakultách (přírodní vědy, medicína, filozofie, dějiny hudby). Pracoval v pražské Univerzitní knihovně, byl ředitelem Státní pedagogické knihovny Komenského, podílel se na řízení vydavatelské činnosti nakladetelství Družstevní práce. Pro účast v domácím odboji byl 1941 zatčen a vězněn do konce války. Přežil pochod smrti. Dále pracoval jako úředník ve Státním úřadu plánovacím a jako filmový dramaturg na Barrandově. Od roku 1950 žil v Rožmitálu pod Tremšínem.

Ve třicátých letech vzbudil ohlas dvěma psychologickými romány, "Uloupený život" (1935) a "Kouzelný dům" (1939). Oba byly zfilmovány, "Uloupený život" dokonce ve Velké Británii a v USA. V obou románech je hrdinkou dívka. Poválečná Benešova próza námětově vychází z doby okupace, 2. světové války a z protifašistického odboje (v románech a povídkách "Ohnivé písmo" (1950), "Rodný hlas" (1953), "Past" (1955), "Setkání v Karlových Varech" (1959), ...). Druhým námětovým okruhem je historie, zejména jej zaujaly události r.1848. Zobrazil je v rozsáhlé, faktograficky fundované trilogii "Mezi dvěma břehy" (1954), "Dračí setba" (1957), "Útok" (1963). Zaujatost pro tuto tematiku dokládá i jeho spoluautorství na scénáři k filmu "Revoluční rok 1848".

Karel Josef Beneš. Pětidílný seriál – osud ženy, která jako dvojník „zastoupí“ životní roli tragicky zemřelé sestry. Dramatizace Šárka Kosková. Dramaturgie Jana Paterová. Režie Markéta Jahodová.

Osoby a obsazení: Martina (Vanda Hybnerová), Sylva (Martina Delišová), matka (Jana Drbohlavová), otec (Jiří Zahajský), Toman (Jiří Schwarz) a číšník / jiný muž (Oscar Gottlieb), Pauliac (Alois Švehlík), Maturin (Jiří Havel), komisař / hlas (Petr Křiváček), zdravotní sestra (Marie Spurná), Karal (Zdeněk Hruška), Cilka / pokojská (Simona Vrbická), teta Fany (Marie Marešová), majitelka penziónu (Marta Kučírková), Rauchberger (Bořivoj Navrátil), Andersen (Pavel Pípal), muž (Jiří Havel), žena (Marie Spurná), Erlebachová / jiná žena (Jaroslava Obermaierová), Erlebach (Ilja Racek), MUDr. Poirier (Miroslav Moravec), JUDr. Král (Rudolf Kvíz), Karal (Zdeněk Hruška), Aljuchin (Jaromír Meduna), Stadler (Jiří Holý), MUDr. Planck (Rudolf Pellar), Tomanův otec (Jan Maršálek), Kristina / telefoniska (Jitka Škápíková), Charpyová (Marta Kučírková), malá Martina (Karolína Škápíková), Jakub (Marek Epstein), Karalův hlas (Zdeněk Hruška), drožkář (Alois Švehlík).

Natočeno v roce 1997 (1 díl cca 33min.).

Žádné komentáře:

Okomentovat